Home

WZNOWIENIE REALIZACJI SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH U DZIECI

Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, w oparciu o stanowiska Zespołu ds. Szczepień Ochronnych oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz kluczowych instytucji zdrowia publicznego (WHO, CDC, NHS, NCIRS) wznawiamy realizację wszystkich szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie szczepienia.

OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Osoby chorujące na choroby przewlekłe (np. cukrzycę, astmę oskrzelową, POCHP) powinni ograniczyć do minimum poruszanie się w przestrzeni publicznej i pozostać w domu. W przypadku niezbędnej konieczności udania się np. do lekarza, apteki powinni bezwzględnie zasłaniać usta i nos w najbardziej dogodny sposób. Lekarze w żadnym przypadku nie wystawiają na prośbę pacjenta zaświadczeń o zwolnieniu z zasłaniania nosa i ust.