Karta Pacjenta

Wszystkim Pacjentom korzystającym z komercyjnych usług medycznych w naszych placówkach oferujemy Kartę Pacjenta CM DIAMED.
 

  • Korzyści wynikające z posiadania Karty Pacjenta CM DIAMED

Rabat 10% na usługi medyczne

- Konsultacje specjalistyczne
- Badania RTG
- Badania USG
- Badania diagnostyczne
      - ECHO serca
      - Holter EKG
      - Próba wysiłkowa
      - Holter ABPM (Holter ciśnieniowy)
      - Spirometria
- Usługi medyczne wykonywane w Gabinecie Zabiegowym

Uwaga!
Karta Pacjenta upoważnia do otrzymania rabatu, w przypadku korzystania z usług medycznych świadczonych przez wszystkie placówki Przychodni Lekarskiej Diamed z wyłączeniem pakietów, szczepień ochronnych oraz innych usług objętych rabatem i/lub promocją. Korzyści wynikające z posiadania Karty Pacjenta nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi równolegle, a rabaty przysługujące z różnych źródeł nie podlegają sumowaniu.

Podstawowe informacje, w jaki sposób można pozyskać Kartę Pacjenta CM DIAMED znajdują się w ulotce.
Szczegóły Programu Karta Pacjenta CM DIAMED znajdują się w Regulaminie. 

Ulotka informacyjna                                                                   Regulamin Programu Karta Pacjenta