TELEPORADA W POZ

Rejestracja i uzgadnainie terminu teleporady odbywa sie telefonicznie, nr telefonu 12 371 19 00, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 18.00. Teleporady realizowane są w formie rozmowy telefonicznej.

 

Zgodnie z wytycznymi konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczących teleporad w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ) udzielanych w czasie pandemii wywołanej wirusem SARA-CoV-2 - KAŻDEMU pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza POZ najpierw należy udzielić TELEPORADY. Tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne pacjent powinien zostać umówiony na konkretną godzinę do lekarza.

Teleporady udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki lub położne, w zakresie ich kompetencji. Udzielane są w formie porady telefonicznej, a w uzasadnionych przypadkach także drogą mailową.  Przed ustalonym terminem teleporady pacjent możne przesyłać skany/zdjęcia dokumentacji medycznej np. karty informacyjnej leczenia szpitalnego, wyników konsultacji specjalistycznych, wyniki badań, zdjęcia do diagnostyki, np. zmian skórnych oraz inne ważne dokumenty na adres recepcja@cmdiamed.pl Przesłane dokumenty zostaną dołączone do elektronicznej dokumentacji pacjenta i będą widoczne w trakcie udzielania teleporady. O sposobie i terminie realizacji teleporady pacjent zostanie poinformowany w trakcie rejestracji. Podana godzina kontaktu telefonicznego pracownika recepcji z pacjentem w celu połączenia z lekarzem/pielęgniarką/położną jest orientacyjna!

Jeśli trzykrotna próba kontaktu telefonicznego z pacjentem, w odstępach co najmniej 5 minutowych zakończy się niepowodzeniem, fakt ten zostanie odnotowany w dokumentacji pacjenta. W takim przypadku pacjent zobowiązany będzie do kontaktu z Recepcją w celu ustalenia nowego terminu realizacji teleporady.

Przed każdą teleporadą u lekarza, pielęgniarki i położnej POZ musi zostać potwierdzona tożsamości pacjenta. Weryfikacja następuje na podstawie potwierdzenia danych osobowych i innych informacji zawartych w dokumentacji medycznej, niezbędnych do jednoznacznej identyfikacji pacjenta.

Podczas teleporady lekarz przeprowadza konsultację w tym analizuje dostępną dokumentację medyczną. W czasie udzielenia świadczenia zdrowotnego lekarz może wypisać e-receptę, e-skierowanie czy e-zlecenie na wyroby medyczne.

W przypadku gdy problem, z którym zgłosił się pacjent uniemożliwia udzielenia świadczenia zdrowotnego w formie teleporady, lekarz wskazuje na konieczności umówienia terminu wizyty w placówce. Każda przeprowadzona teleporada jest odnotowana w dokumentacji medycznej pacjenta.

 

Dziękujemy za współpracę
Zespół Centrum Medycznego Diamed