Pakiet kardiologiczny

W trosce o Twoje serce

Choroby serca i naczyń są najczęstszymi chorobami występującymi wśród Polaków. Aż 30% polskiej populacji choruje na nadciśnienie tętnicze. W Europie około 40% zgonów osób poniżej 75 rż. wynika z chorób serca. Wiele z tych chorób rozwija się powoli przez wiele lat, a pierwsze objawy mogą pojawiać sie dopiero wtedy, gdy choroba jest już zaawansowana.

Kardiolodzy bardzo często mają do czynienia z pacjentami zarówno młodymi jak i w wieku podeszłym, którzy wcześniej nie mieli żadnych objawów, a zgłaszają się do lekarza po raz pierwszy już z zaawansowanym nadciśnieniem tętniczym, przebytym rozległym zawałem serca czy rozwiniętą niewydolnością serca. Musimy jednak pamiętać, że niewiele chorób rozwija się z dnia na dzień. Nawet te, o nagłym początku jak np. zawał serca są odzwierciedleniem procesu który toczył się przez wiele lat.

Niezwykle ważne jest zatem jak najwcześniejsze wykrywanie chorób układu krążenia i ich profilaktyka. Pamiętajmy, że lepiej zapobiegać niż leczyć! Proste działania jak zdrowe odżywianie, regularne uprawianie sportu, a także okresowe badania obejmujące między innymi pomiar ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru i cholesterolu we krwi mogą uchronić przed rozwojem choroby serca lub przynajmniej wykryć ją na wczesnym etapie, gdy leczenie jest znacznie skuteczniejsze.

  • Bardzo istotne jest wykonywanie regularnych badań serca u osób szczególnie zagrożonych, u których występuje przynajmniej jeden z poniższych czynników ryzyka:

- mężczyźni >55 rż , kobiety >65rż.
- występowanie choroby serca lub naczyń w rodzinie – np. zawał serca, stan po stentowaniu, by-passach, udarze    
  mózgu u rodziców lub rodzeństwa.
- palenie papierosów
- mała aktywność fizyczna
- niezdrowe, nieregularne odżywianie
- nieprawidłowy poziom cukru lub już rozpoznana cukrzyca
- wartości ciśnienia tętniczego >140/90 mmHg
- podwyższony poziom cholesterol
- nadwaga i otyłość
- choroba nerek
- stres, depresja.

  •  Pakiet kardiologiczny obejmuje konsultację lekarską oraz:

- oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego, HDL, LDL i triglicerydów
- oznaczenie poziomu glukozy na czczo
- EKG spoczynkowe
- Pomiat CTK i BMI
- Echo serca

 

  • W Poradni Kardiologicznej Przychodni lekarskiej Diamed możemy wykonać pełen panel badań w kierunku chorób serca i naczyń. Rozpoznajemy i leczymy:

- nadciśnienie tętnicze u osób młodszych i starszych
- chorobę niedokrwienną serca/miażdżycę tętnic wieńcowych (w tym prowadzenie chorych z przewlekłą chorobą
  niedokrwienną serca, po zawale serca, po zabiegach na tętnicach wieńcowych w tym po przebytym
  balonikowaniu/stentowaniu naczyń wieńcowych, po by-passach)

- arytmie (w tym migotanie przedsionków oraz innych zaburzeń rytmu serca)
- nabyte wady serca, choroby zastawek serca
- przewlekłą niewydolność serca
- choroby mięśnia sercowego, osierdzia i wsierdzia.
- zaburzenia lipidowe (podwyższony poziom cholesterolu)

Każda wizyta lekarska obejmuje dodatkowo poradę w zakresie profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych (dietetyka, zaburzenia gospodarki cukrowej i tłuszczowej, walka z nadwagą, otyłością, nałogiem palenia tytoniu).

  •  Wykonujemy następujące badania serca i naczyń:

·      EKG  (elektrokardiogram) – to jedno z najczęściej wykonywanych badań u  pacjentów z podejrzeniem choroby serca. Badanie EKG pozwala na ocenę zaburzeń rytmu pracy serca oraz umożliwia wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego u osób, które przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca. Otrzymany wynik badania w postaci graficznego wykresu, jest interpretowany przez lekarza. Całe badanie trwa około 5-10 minut.

·   Echo serca (USG serca z kolorowym Dopplerem) - jest badaniem struktur i ruchów serca przy pomocy odpowiedniego aparatu USG. Echo serca wykonuje się w celu oceny budowy i działania zastawek serca, pomiaru wielkości i pracy komór serca, diagnostyki wad oraz nowotworów mięśnia sercowego. Całe badanie trwa 15 - 60 minut. Echo serca jest badaniem nieinwazyjnym czyli nie naruszającym tkanek organizmu. Jest badaniem bezbolesnym i nie związanym z żadnym ryzykiem dla pacjenta. Nie wymaga żadnych szczególnych przygotowań ani opieki po badaniu. 

·      Holter EKG - polega na ciągłym monitorowaniu rytmu i częstości pracy serca przez ok. 24 godziny. Pozwala to ocenić jego pracę nie tylko w spoczynku ale i w trakcie wykonywania codziennych czynności. Badanie metodą Holtera umożliwia ocenę zaburzeń rytmu serca, które pojawiają się o różnych porach dnia i w nocy. Często badanie umożliwia powiązanie objawów odczuwanych przez pacjenta ze zmianami w EKG. W trakcie badania pacjent powinien wykonywać zwykłe codzienne czynności oraz sporządzić notatki w których zapisuje dokładny czas pojawiania się objawów (kołatania serca, duszność, zawroty głowy). Po zakończeniu badania lekarz analizuje zapis badania i notatki pacjenta. Cały test zwykle trwa około 24 godzin. Badanie metodą Holtera jest badaniem bezbolesnym i nie niesie ze sobą żadnego ryzyka. 

·     Holter ciśnieniowy (ABPM, całodobowa rejestracja ciśnienia tętniczego krwi) – pomiar ciśnienia w gabinecie lekarskim nadal stanowi najważniejszą metodę rozpoznania i monitorowania skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego, jednak w pewnych przypadkach taka ocena może być niewystarczająca. W tych sytuacjach wskazane jest całodobowe, automatyczne monitorowanie ciśnienia (ang. ambulatory blood pressure monitoring – ABPM), określane często jako holter ciśnieniowy. Pomiary dokonywane są przez 24 godziny, poza środowiskiem medycznym, co umożliwia eliminację związanego z tym stresu, a także identyfikację chorych z tzw. „nadciśnieniem białego fartucha”, które nie wymaga leczenia. Badanie daje możliwość oceny dobowego profilu ciśnienia tętniczego, a zwłaszcza występowania nocnego obniżenia ciśnienia, co ma znaczący wpływ na sposób i skuteczność leczenia oraz ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań w przyszłości. 

·       Test wysiłkowy  - polega na ocenie pracy serca w trakcie wysiłku i wzrastającego zapotrzebowania na tlen. Test jest przeprowadzany na ruchomej bieżni. W trakcie badania powoli podnoszony jest kąt nachylenia bieżni co powoduje wzrost pracy serca. Ciągle badana jest częstość i rytm pracy serca, ciśnienie tętnicze i rytm pracy serca oraz EKG wykonywanym kilka razy w trakcie testu.

  • Celem badania jest:

- wyjaśnienie przyczyn bólu w klatce piersiowej,
- sprawdzenie jak funkcjonuje serce po zawale,
- sprawdzenie efektywność przepisanych leków,
- zdiagnozowanie zaburzeń rytmu serca ujawniające się po wysiłku,
- zdiagnozowanie zaburzeń rytmu serca ujawniające się po wysiłku,

Przed badaniem zakładane są elektrody do EKG na klatkę piersiową oraz mankiet do mierzenia ciśnienia. W trakcie próby pacjent jest proszony o informowanie o wszelkich niepokojących objawach takich jak ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, duszność albo duże zmęczenie. Wystąpienie tych objawów spowoduje zakończenie testu. Systematycznie zapisywane jest ciśnienie krwi i EKG. Test trwa około 30 minut a po jego zakończeniu lekarz analizuje wyniki testu.

 Rejestracja, informacja oraz cennik specjalistycznych świadczeń medycznych znajduje się w Recepcji.