TPK – Twoja pomoc medyczna w godzinach wieczornych, w weekendy i święta


TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU
800 137 200

Jeden, bezpłatny numer dla całej Polski
Uwaga! platforma nie obsługuje połączeń wykonywanych poza granicami Polski

 

 

  • Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:

poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.
 

  • Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,

nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.
 

  • Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę

pielęgniarki/położnej
lekarską.
w formie telekonsultacji.

  • W ramach TPK uzyskasz:

poradę medyczną
e–receptę
e–skierowanie
e–zwolnienie.

  • Porady są udzielane w czterech językach:

polskim
angielskim
rosyjskim
ukraińskim.

 

Skorzystaj z wideorozmowy z tłumaczem języka migowego

Kliknij poniższy link
Wideorozmowa z tłumaczem języka migowego

 

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Teleplatformy Pierwszego Kontaktu

>> kliknij <<