INFORMACJE DOTYCZĄCE SKIEROWAŃ NA TEST W KIERUNKU COVID-19Mam skierowanie na test?UWAGA !!!
Centrum Medyczne Diamed nie prowadzi rejestracji na badania i nie udziela informacji.

Wszelkie informacje udziela wyłącznie personel Punktu Pobrań.

Skierowanie na test może wystawić:

- lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
- lekarz dyżurujący w ramach nocnej lub świątecznej opieki zdrowotnej,
- lekarz, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (hospicja) oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.
- chęć zrobienia testu w kierunku SRAS-CoV-2 można zgłosić samodzielnie  przez formularz online, dostępny tutaj i nie jest wymagana wizyta u lekarza.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/zdrowie/skierowanie-na-test-covid-19-jak-uzyskac-online,507096.html

Pobranie wymazu do wykonania testu następuje w mobilnym punkcie pobrań lub w domu pacjenta.
Test jest bezpłatny.

Uwaga! Jeśli badanie zostało wykonane komercyjnie, a wynik jest dodatni nie należy wychodzić z domu. Należy umówić telefonicznie termin teleporady u lekarza POZ.

Na badanie:
zabierz dokument ze zdjęciem i swoim nr PESEL, przestrzegaj zasad higieny i społecznego dystansu, unikaj środków transportu zbiorowego.


Jak wygląda badanie?

Badanie polega na pomiarze temperatury i pobraniu wymazu z gardła i z nosa.

Jak zachowywać się w mobilnym punkcie testowym:
Zatrzymaj samochód w wyznaczonym miejscu.
Przygotuj dokumenty.
Na znak badającego podjedź na stanowisko.
Pokaż dokument tożsamości bez otwierania szyby.
Po weryfikacji podjedź na stanowisko pobierania materiału.
Wyłącz silnik pojazdu.
Pozostań w pojeździe.
Otwórz okno i przygotuj się do badania.
W trakcie i po badaniu stosuj się do poleceń pracowników punktu testowego.

Jak zachowywać się w punkcie testowym dla pieszych:
Przygotuj dokumenty.
Na znak badającego podjedź na stanowisko.
Pokaż dokument tożsamości.
W trakcie i po badaniu stosuj się do poleceń pracowników punktu testowego.

Na terenie parkingu Przychodni Lekarskiej Diamed Sp. z o.o. znajduje się punkt wymazowy wyłącznie dla pieszych.
Uwaga! Pracownicy medyczni obsługiwania sa poza kolejnością.


Jak przygotować się do badania diagnostycznego?

Minimum 2 godziny przed badaniem:
nie spożywaj posiłków,
nie pij,
nie żuj gumy,
nie płucz jamy ustnej i nosa,
nie myj zębów,
nie przyjmuj leków,
nie pal papierosów.
Jeśli nie będziesz przestrzegać tych zasad, wynik testu może być nierozstrzygający.

Uwaga! Jeśli czekasz na wynik testu, pozostań w domu i nie kontaktuj się z innymi osobami!
Po wykonaniu badania wynik zobaczysz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.


Co oznacza wynik testu?

Jeśli wynik twojego badania na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 jest już dostępny, to po zalogowaniu się na Internetowym Koncie Pacjenta zobaczysz jeden z czterech komunikatów:

negatywny – wynik ujemny testu (nie wykryto SARS-CoV-2). To oznacza, że nie masz koronawirusa. Zachowaj jednak dotychczasowe środki ostrożności i higieny.

pozytywny – wynik dodatni testu (wykryto SARS-CoV-2). Potwierdzono obecność koronawirusa. Ty i osoby, które miały z tobą bliski kontakt, powinny zastosować się do zasad kwarantanny.

niediagnostyczny - Oznacza, że próbka jest niezdatna do badania. Należy udać się na pobranie kolejnej próbki i jak najszybciej przekazać ją do badania.

nierozstrzygający - Oznacza, że wynik jest na granicy analitycznej czułości testu. Wymaga zbadania kolejnej próbki pobranej po 24–48 h.

Jeśli twój wynik jest niediagnostyczny lub nierozstrzygający, badanie musi zostać powtórzone.

Jeśli wynik testu będzie pozytywny, powinieneś poddać się izolacji w warunkach domowych, chyba że lekarz skieruje cię do izolatorium lub do szpitala (lista szpitali zakaźnych).