OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

 

 


 

  • Najskuteczniejszym i sprawdzonym sposobem (co potwierdziły pierwsze miesiące pandemii) jest stosowanie się do prostych zasad:

- zasłaniania nosa i ust wychodząc z domu (np. za pomocą maseczki, przyłbicy, szalika czy chusty)
- zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 m w przestrzeni publicznej
- prawidłowego częstego mycia i dezynfekcji rąk
- unikania dużych skupisk ludzi (imprezy, wesela, pogrzeby)

Na terenie Centrum Medycznego Diamed (CM Diamed) obowiązuje obowiązek zasłaniania nosa i ust, dezynfekcji rąk, noszenie rękawiczek ochronnych, zachowania odpowiedniego dystansu oraz stosowanie się do poleceń personelu zarządzającego ruchem chorych. Osoby nie stosujące się do w/w zaleceń, stanowią zagrożenie dla personelu medycznego i innych pacjentów nie będą wpuszczane na teren placówki. Osoby łamiące powyższe zasady bezpieczeństwa epidemicznego, w trakcie przebywania na terenie CM Diamed oraz nie stosujące się do poleceń personelu zarządzającego ruchem chorych zostaną poproszone o natychmiastowe opuszczenie przychodni ponadto zostaną powiadomione właściwe służby odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów dotyczących stanu pandemii na terenie Polski (policja, sanepid).

  • Nie stosowanie się do obowiązujących przepisów może skutkować nałożeniem dotkliwych kar pieniężnych. Za brak zasłaniania nosa i usta, grozi mandat od policji w wysokości 500 zł, dodatkowo kara administracyjna, której udziela Powiatowy Inspektor Sanitarny. Wówczas grzywna może sięgnąć od 5 tys. do nawet 30 tys. złotych

          Jednocześnie informujemy, iż nie ma żadnych medycznie uzasadnionych przeciwwskazań do zasłaniania nosa i ust za pomocą np. maseczki, przyłbicy, szalika czy chusty przez pacjentów chorujących na: astmę, POCHP, cukrzycę, alergie, choroby nowotworowe i inne choroby przewlekłe. W szczególności, te osoby powinny w trosce o własne zdrowie zasłaniać nos i usta wychodząc z domu w najbardziej dogodny i wygodny dla siebie sposób.

  • Z obowiązku zasłaniania nosa i ust zwolnione są wyłącznie osoby:

- z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
- zaburzeniami psychicznymi,
- niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
- mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Przed ustaleniem terminu wizyty w CM Diamed prosimy o poinformowanie Recepcji, iż zgłoszenie dotyczy osoby zwolnionej z obowiązku zasłaniania nosa i ust. Informacja ta jest niezbędna, w celu ustalenia terminu wizyty z zachowaniem należytych warunków ochrony sanitarnej pacjenta jego opiekuna oraz personelu medycznego.

 

Zespół Centrum Medycznego Diamed