WZNOWIENIE PRZYJĘĆ PACJENTÓW W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH CM DIAMED

Uprzejmie informujemy o wznowieniu przyjęć pacjentów przez lekarzy w Poradniach Specjalistycznych, Pracowni Diagnostyki Obrazowej RTG i USG dla dorosłych i dzieci oraz Pracowni Diagnostyki Czynnościowej Serca i Płuc. Rejestracja na wizyty odbywa się wyłącznie telefonicznie i za pośrednictwem e-rejestracji.

Na wizyty lekarskie i badania mogą rejestrować się wyłącznie pacjenci u których:

brak jest epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2, jego opiekunów lub innych domowników (np. powrót w ciągu 14 ostatnich dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2 lub kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19 lub przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2);

pacjent (także jego opiekun), domownicy i współmieszkańcy nie mają objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, duszność, biegunka), które mogłyby wskazywać na COVID-19.

Specjalistycznej wizyty lekarskiej nie można przeprowadzić jeżeli:

w domu znajduje się osoba:
- z infekcją dróg oddechowych o nieustalonej przyczynie,
- kwarantannowana,
- poddana izolacji w warunkach domowych.


Zasady bezpieczeństwa, w czasie wizyty w okresie pandemii koronawirusa SARC-CoV-2:

Rejestracja na wizyty wyłącznie telefonicznie lub poprzez e-rejestrację, indywidualnie, na określoną godzinę (separacja czasowa),

w trakcie umawiania na wizytę zostanie przeprowadzony wywiad epidemiologiczny dotyczący stanu zdrowia

z osobą wymagającą opieki na wizytę może przyjść tylko jedna osoba - opiekun.

Po zgłoszeniu się do placówki zostanie dokonany pomiar temperatury ciała pacjenta, oraz opiekuna i zostanie przeprowadzony wywiad uzupełniający/weryfikujący, w przypadku braku przeciwwskazań personel skieruje do wyznaczonego gabinetu lekarskiego.

Wizyty będą odbywać się w wydzielonych gabinetach, w których nie przyjmuje się osób chorych z objawami ostrej infekcji (separacja przestrzenna).

Opuszczenie gabinetu może nastąpić wyłącznie na wezwanie personelu medycznego w celu uniknięcia przypadkowego kontaktu z innymi pacjentami przebywającymi aktualnie w placówce.

Na wizytę można zgłosić się tylko w ustalonym telefonicznie terminie. W razie spóźnienia się na wizytę, może zaistnieć konieczność ustalenia nowego terminu wizyty. W przypadku braku możliwości zgłoszenia się na wizytę w ustalonym terminie (niezależnie od przyczyny) prosimy o niezwłocznie poinformowanie telefonicznie Recepcji o rezygnacji z wizyty.

 

Zespół Centrum Medycznego Diamed