OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Osoby chorujące na choroby przewlekłe (np. cukrzycę, astmę oskrzelową, POCHP) powinni ograniczyć do minimum poruszanie się w przestrzeni publicznej i pozostać w domu. W przypadku niezbędnej konieczności udania się np. do lekarza, apteki powinni bezwzględnie zasłaniać usta i nos w najbardziej dogodny sposób. W przypadku nietolerancji maseczki powinni założyć np. przyłbicę czy szalik. Stosowanie się do powyższych zaleceń ma w szczególności zabezpieczyć osoby cierpiące na schorzenia przewlekłe przed zachorowaniem na chorobę Covid-19. Należy zaznaczyć, iż przebieg choroby Covid-19 u osób z grup podwyższonego ryzyka (tj. cierpiących na cukrzycę, astmę oskrzelową, POCHP, schorzenia nowotworowe, osób w podeszłym wieku) obarczony jest ciężkimi powikłaniami i wysoką śmiertelnością.  

          Lekarze w żadnym przypadku nie wystawiają na prośbę pacjenta zaświadczeń o zwolnieniu z zasłaniania nosa i ust.

OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa.

Wszyscy (oprócz kilku wyjątków wymienionych poniżej) mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy.

Ograniczenie nie dotyczy: 

- dzieci do 4 lat,
- osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
- osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia
  (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
- osób poruszających się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,
- osób poruszających się samochodem – jeżeli przebywa tam jedynie kierowca albo kierowca z dzieckiem do lat 4,
- pracowników w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych. 

WAŻNE! Osoby, które bezpośrednio obsługują interesantów lub klientów w tych miejscach, mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa!

- kierowców publicznego transportu zbiorowego i przewoźników prywatnych
  (pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną),
- duchownych sprawujących obrzędy religijne,
- rolników wykonujących prace w gospodarstwie,
- żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych,
- funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
- funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe,
- osób przebywających w lesie.

Obowiązuje do: odwołania.


Informacje i zalecenia dostępne na stronach internetowych: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zaslon-usta-i-nos

 

Zespół Centrum Medycznego Diamed