e-Rejestracja - Informacja dla Pacjentów

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1.10.2019r wprowadziliśmy weryfikację zgłaszalności pacjentów na wizyty lekarskie rejestrowane za pośrednictwem Portalu e-Rejestracja.

Powodem wprowadzenia mechanizmów weryfikujących jest nieodwoływanie i niezgłaszanie się na wizyty lekarskie pacjentów, pomimo powiadomień sms i e-mail o zbliżającym się terminie wizyty oraz niezasadne „blokowanie” terminów wizyt przez pacjentów („na wszelki wypadek”, „na zapas”, „dobrze mieć jakiś termin, bo może się przydać” itp.).  

W skali miesiąca nawet kilkaset pacjentów nie zgłasza się i nie odwołuje wizyt lekarskich w naszych poradniach. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż około 30% zarejestrowanych dzieci za pośrednictwem e-Rejestracji (w szczególności do Poradni Dziecka Zdrowego), nie zgłosiło się na wizyty. Rodzice nie odwoływali wizyt, na które rejestrowali swoje dzieci. W konsekwencji takich praktyk rodziców, ich dzieci nie korzystały z porad lekarskich, równocześnie uniemożliwiając dostęp innym dzieciom do lekarzy. W pozostałych poradniach naszej przychodni (np. Poradni Ogólnej, Poradniach Specjalistycznych), odsetek ten wynosił około 15-20% niezrealizowanych i nieodwołanych wizyt przez pacjentów miesięcznie.

Mając na uwadze powyższe, elektroniczny system e-Rejestracji weryfikuje zgłaszalność na wizyty lekarskie. W przypadku stwierdzenia dwukrotnego niezgłoszenia się na umówione terminy wizyt oraz braku ich wcześniejszego odwołania, następuje automatyczna blokada. Konto pacjenta może zostać odblokowane, na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez pacjenta, po okresie nie krótszym niż 90 dni od daty blokady. Decyzja podejmowana jest w odniesieniu do każdego pacjenta indywidualnie, na podstawie aktualnej historii zgłaszalności na wizyty.

  • Konto pacjenta w portalu e-Rejestracja zostaje zablokowane w przypadku:

- nieodwołania i niezgłoszenia się na 2 wizyty lekarskie.
- rejestrowanie innego pacjenta niż zgłaszający się na wizytę.
  np. rejestrowanie osoby dorosłej (rodzica) na termin do poradni pediatrycznej,
- zgłoszenie się z innym dzieckiem, niż zarejestrowane do lekarza,
- zbyt późnego odwoływania wizyt tj. mniej niż 6 godzin przed planowanym terminem wizyty.

  • Pacjenci, których konta w portalu e-Rejestracja zostały zablokowane mogą nadal rejestrować się osobiście w Recepcji lub telefonicznie.

Pamiętaj!

- Rejestrując się za pośrednictwem portalu e-Rejestracja do lekarza i nie zgłaszając się na wizytę sam nie korzystasz i uniemożliwiasz korzystanie innym z porady lekarskiej.
- Jeśli nie możesz zgłosić się na zaplanowana wizytę, zmień jej termin lub odwołaj.

Miej świadomość!

- Ustalenie terminu wizyty za pośrednictwem portalu e-Rejestracja, to nie wirtualna rzeczywistość, ale realna rejestracja na wizytę lekarską.

 

Dyrekcja Cerntrum Medycznego Diamed