Bezpłatne udostępnianie wyników badań laboratoryjnych w CM Diamed

Od 1 stycznia 2019 roku wyniki badań laboratoryjnych zleconych przez lekarzy CM DIAMED i wykonanych w naszych laboratoriach, udostępniane są pacjentom bezpłatnie za pośrednictwem Portalu e-Rejestracja.

 

W tym celu po zalogowaniu się w Portalu e-Rejestracja należy otworzyć zakładkę WIZYTY I BADANIA następnie zakładkę eDokumenty. Na ekranie pojawi się lista wyników badań, które można samodzielnie pobrać i wydrukować. Wyniki badań podpisane są weryfikowanym podpisem elektronicznym i nie wymagają uwierzytelniania.

Wyniki badań archiwalnych dostępnych w formie wydruków można odebrać na dotychczasowych zasadach po złożeniu wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej w Recepcji Centrum Medycznego Diamed.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług
Zespół Centrum Medycznego Diamed