OFERTA PRACY DLA PIELĘGNIARKI POZ

 

 


 

 

 

  • Kwalifikacje

Wymagane do pracy w podstawowej opiece zdrowotnej z możliwością tworzenia listy aktywnej  

Zgodnie z Art.7.1. Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej Pielęgniarka POZ to pielęgniarka, która:

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
5) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa

Pielęgniarką POZ jest także pielęgniarka, która:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo
3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo
4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej – udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r

Dodatkowym atutem będzie ukończony kurs szczepień ochronnych.

  • Oczekiwania

komunikatywność w kontaktach z pacjentami
umiejętność obsługi komputera
prowadzenie dokumentacji medyczne w formie elektronicznej
umiejetnośc pracy w zespole

  • Oferujemy

Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin (forma zatrudnienia: etat )
pracę w komfortowych warunkach w nowoczesnej placówce medycznej
możliwość rozwoju i poszerzenia doświadczenia zawodowego
atrakcyjne wynagrodzenie

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym i aktualnym zdjęciem) w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@cmdiamed.pl
W polu wiadomości Tytuł, prosimy wpisać: Praca-pielęgniarka.

Kontakt telefoniczny - Sekretariat 12 371 19 00, kom 503 088 166