Bezpłatne badanie słuchu dla pacjentów powyżej 55 r.ż

W ramach projektu Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu i PTMR Przychodnia Lekarska Diamed wraz z Partnerem projektu Firmą SŁUCHMED zaprasza do swoich placówek na bezpłatne badanie słuchu dla Pacjentów w wieku 55 lat i powyżej. Badania mają na celu rozpoznanie stopnia niedosłuchu w grupie wiekowej Pacjentów 55+ oraz wdrożenie właściwego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w przypadku osób, u których stwierdzeno zaburzenia funkcjonowania narządu słuchu.


Informacja i rejestracja na badania w Recepcji naszych placówek oraz z pośrednictwem Portalu Elektronicznej Rejestracji Pacjenta.
 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług
Zespół Centrum Medycznego Diamed