Portal eRejestracja – Nowa funkcjonalniość

Od 1 stycznia 2019 roku pacjenci mogą bezpłatnie pobrać i wydrukować wyniki badań laboratoryjnych zleconych przez lekarzy CM DIAMED i wykonanych w naszych laboratoriach. W tym celu po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę WIZYTY I BADANIA następnie zakładkę eDokumenty. Na ekranie pojawi się lista wyników badań, które można samodzielnie pobrać i wydrukować. Wyniki badań podpisane są weryfikowanym podpisem elektronicznym i nie wymagają uwierzytelniania.

Wyniki badań archiwalnych dostępnych w formie wydruków można odebrać na dotychczasowych zasadach po złożeniu wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej w Recepcji Centrum Medycznego Diamed.
 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług
Zespół Centrum Medycznego Diamed